Vanus: 4-6

Tunni kestus: 45 minutit

Young Engineers usub õppimisse läbi mängu. Meie ainulaadne rikastusprogramm Big Builders tutvustab eelkooliealistele lastele teadusalaseid kontseptsioone praktilise kogemusliku õppimise kaudu. Me loodame, et sellise seose loomine teadmiste ja lõbu vahel nii noores eas valmistab meie osalejaid ette elukestvaks õppimiseks ja loomiseks. Meie Big Buildersi õpilased konstrueerivad 3D-mudeleid, kasutades paindlikke osi. Õpilased saavad spetsiaalselt Big Buildersi programmi jaoks mõeldud komplekti. Need tegevused panevad osalejad järk-järgult proovile, et arendada nende peen- ja üldmotoorikat. See rikastusprogramm tutvustab meie ehitajatele inseneriterminoloogiat. Lisaks tutvuvad õpilased lihtsate kontseptsioonidega, nagu loomariik, teaduslikud põhimõtted ja nende igapäevane ümbrus. Mängides koos kaasehitajatega, arendavad meie noored teadlased oma suhtlusoskusi ja saavutavad enesekindluse oma avastamis- ja leiutamisvõime suhtes.

Ülevaade Big Builderi õppekavast

Big Builderi tunnid hõlmavad arutelusid kujundite, ruumilise äratundmise ja liikuvate ja liikumatute osade vahel. Meie õpetajad kasutavad nõuetekohast matemaatilist ja loodusteaduslikku terminoloogiat, et õpilastele neid erialaseid mõisteid tutvustada. Ehitajad õpivad oma mudelite ehitamise kaudu lihtsat liitmist ja lahutamist. Õpilased avastavad ka murdude aluspõhimõtted, kui nad õpivad tundma terviku osade ideed. Tutvustame algtasemel füüsikaseadusi tsentrifugaaljõu, gravitatsiooni, pöördemomendi, stabiilsuse, hõõrdumise, impulsi, mehaanilise energia, tasakaalu, tihendamise ja ajamite demonstreerimise kaudu. Kuna paljud meie Big Builderi mudelid on looduse/loomade teemalised, õpivad õpilased lisaks sellele ka bioloogia põhimõisteid. Me usume, et õppetunde on lihtsam omandada ja omaks võtta praktilise kogemusliku õppimise kaudu. Seepärast mõistavad meie Big Buildersi programmi lõpetanud õpilased paremini igapäevaseid matemaatilisi ja loodusteaduslikke mõisteid.

Big Builder programmi eesmärgid

 • Suurendada teadmisi maailma ja keskkonna kohta
 • Suurendada kogukonna- ja ühtekuuluvustunnet
 • Julgustada iseseisvat ja loomingulist mõtlemist
 • Arendada enesetõhusustunnet ja probleemide lahendamise võimet.
 • Edendada meeskonnatöö, koostöö ja rühmamängu oskusi.

Big Builder mudelid

 • Põhilised geomeetrilised kujundid
 • Loomad
 • Päikesesüsteem
 • Lõbustuspargi atraktsioonid
 • Transpordivahendid
 • Õhusõidukid