Vanus: 4-6

Tunni kestus: 45 minutit

Young Engineers tutvustab rõõmuga AlgoBuddy't: käegakatsutav programmeerimisõpe väikestele programmeerijatele. AlgoBuddy programm pakub ainulaadset raamistikku, et tutvustada väikestele lastele algoritmilise mõtlemise ja programmeerimiskeele põhitõdesid. Algobrix® intuitiivset ja lihtsat füüsilist programmeerimiskeelt kasutades harjutavad lapsed programmeerimist, andes AlgoBuddyle käsu täita erinevaid meie igapäevaelul põhinevaid põnevaid ülesandeid.

Lihtne kasutada,

Lihtne programmeerida,
Lihtne armastada

Ülevaade AlgoBuddy õppekavast :

Programmeerimisoskus on 21. sajandi üks olulisemaid kognitiivseid oskusi. Young Engineers soovib pakkuda käegakatsutavat ja mängulist programmeerimisõpet, alustades juba varajases lapsepõlves ja arendades laste kognitiivseid oskusi, et nad saaksid vanemas eas suuremate väljakutsetega toime tulla.

Oleme loonud kvalitatiivsed programmeerimisraamistikud, mis tuginevad laste üldteadmistele ning julgustavad neid AlgoBuddyga mängides planeerimist, otsuste tegemist ja praktilisi kompromisse harjutama.

AlgoBuddy programmi abil tegutseb iga laps väikese programmeerimisinsenerina, sest ta aitab AlgoBuddy’l liikuda, särada, keskkonnale reageerida ja tegutseda mitmesuguste unikaalsete vahenditega, mis annavad AlgoBuddy’le erinevate ülesannete täitmiseks põneva raamistiku.

AlgoBuddy programmi eesmärgid

 • Tutvustada õpilastele programmeerimise maailma
 • Tutvuda programmeerimisterminoloogiaga
 • Algoritmilise mõtlemise tutvustamine
 • Kvantitatiivse hindamise oskuste arendamine
 • Graafiliste/numbriliste juhiste lugemine
 • Soodustada probleemide lahendamist
 • Julgustada meeskondlikku tegutsemist

Lapsed avastavad

 • Käskude järjestamise
 • Tingimused ja andurid
 • Igapäevaste automatiseeritud seadmete algoritmid
 • Igavesed ja juhuslikud operaatorid
 • Silmused
 • Paralleeltöö